Reference: Volume 49E (1965), Part No. 2, Section , Page 1080

Judgement Details


Date
15/12/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAMMUT VICTOR R.
Parties
JOSEPH BARBARA vs CARMELO BARBARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1820, 2261(E), 2265 TAL-KODICI CIVILI - PREZENTAZZJONI - SELF - TRANSAZZJONI
Summary
Transazzjoni ttemm biss il-pendenzi li gew kontemplati mill-partijiet meta ttransigew u avvolja jiguuzati espressjonijiet li juru li saret transazzjoni generali, il-Qorti ma tistax tichad lill-partijiet id-dritt li jipprovaw li xi pretensjoni gdida taghhom ma kienetx kompriza fit-transazzjoni. Biex tigi akkolta eccezzjoni ta' preskrizzjoni l-eccipjent irid jikkonferma bil-gurament li ma huwiex debitur jew li ma jiftakarx jekk hallasz. Ma hux bizzejjed li hu jixhed li hu ma jafx li ghandu jaghti, ghax din il-formola hija sufficjenti biss f'kaz ta' eredi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info