Reference: Volume 49E (1965), Part No. 2, Section , Page 1001

Judgement Details


Date
30/06/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
ANNI CUSCHIERI ET vs PAOLO VELLA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEPOZIZZJONI - FORMA ART. 576, 693 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - GUDIKAT - PROVI - REFERENZA GHALL-PROVI FI PROCESS CIVILI IEHOR
Summary
Ir-riferenza ghall-provi fil-processi kriminali mhix permessa minghajr il-kunsens tal-kontroparti.L-atti u d-dokumenti ezistenti fir-Registru u fl-Arkivju tal-Qorti,bhala atti tal-Qorti u facilmentaccessibbli, u komprizi l-provi dokumentali ezistenti fi procediment penali, m'hemmx bzonn li jiguformalment esibiti, imma hija bizzejjed riferenza ghalihom. Tista` ssir riferenza ghal deposizzjonita` xhud fi process iehor jekk ikun hemm l-adezjoni tal-kontroparti u tal-Qorti. Pero` din l-adezjoni ma hix necessarja f'kaz ta` depozizzjoni ta` xi wahda mill-partijiet fil-kawza. Gudikati precedenti u l-konstatazzjoni tal-fatti li jimplikaw fil-konfront tal-partijiet ghandhom jigu mehduin bhala decizivi ghax ghall-partijiet jaghmlu stat definittiv. Il-ligi ma tippreskrivi l-ebda forma specjali ta` kif ghandha ssir ir-riferenza ghall-provi fil-process l-iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info