Reference: Volume 49E (1965), Part No. 2, Section , Page 1060

Judgement Details


Date
20/11/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
CARMELA MART PETER DEMICOLI vs PETER DEMICOLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 752, 753 KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - KAWTELA GHAL ALIMENTI FUTURI - SEPARAZZJONI "DIFATTO"
Summary
Biex ragel mizzewweg ikun ammess iwaqqaf il-manteniment lil martu jrid jipprova f'kawza ta' separazzjoni personali li hu jaghmel li hu rrikjamaha f'daru u dina naqset li tmur mieghu minghajr gusta kawza. Jekk ir-ragel ma jaghmilx dan, il-mara tibqa' intitolata ghall-manteniment anke jekk ma tippruwax il-mottiv li jiggustifikaha titlaq mid-dar konjugali. Meta tirrikorri l-htiega, id-dritt tal-mara ghall-alimenti futuri jista' jigi kawtelat qabel l-iskadenza u l-kreditur jista' jesigi mid-debitur kwalunkwe kawtela ghall-hlas tal-prestazzjonijiet futuri bazata fuq il-kriterju tal-valur tar-renta tas-senta ta' qabel immultiplikata ghaxar darbiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info