Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 3, Page 313

Judgement Details


Date
03/10/1994
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
JOSEPH FARRUGIA U NORMAN BUCKLE vs JOSEPH BELLI FIL-KWALITA' TIEGHU TA' PRESIDENT, LOUIS ZAMMIT FIL-KWALITA' TIEGHU TA' SEGRETARJU U IAN FORMOSA FIL KWALITA' TIEGHU TA' TEZORIER, ILKOLL UFFICJALI TA' FGURA UNITED FOOTBALL CLUB GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TA' L-ISTESS U FELIC ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - LI SAR B'RIKORS U MHUX B'PETIZZJONI TAHT IR-RIT PRECEDENTI - NULLITA TA'
Summary
Ir-rilevanza tar-riportagg ta' dan l-Appell huwa bhala ezemplifikazzjoni mir-rekwiziti dettati mir-Rit il-Qadim tal-Procedura u tal-prassi addotta mill-Qorti in tematika ta' nullijiet ta' Atti Gudizzjarji. Il-Qorti ta' l-Appell laqghet pregudizzjali preliminari fis-sens illi l-Appell kien null in kwantu kien interpost b'Rikors u mhux b'Petizzjoni kif rikjest mill-Ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info