Reference: Volume 49E (1965), Part No. 2, Section , Page 987

Judgement Details


Date
23/06/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
CATERINA ARMLA GALEA vs JOSEPH VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 528, 530, 572 TAL-KODICI CIVILI - HAJT KOMUNI - KOMPROPRJETA' - SPOLL
Summary
L-azzjoni ta` spoll fiha tliet rekwiziti cioe`: (1) li tigi ezercitata "infra bimestre" (2) li l-ispoljat ikollu l-pusess tal-haga u (3) li l-konvenut ikun ikkommetta l-ispoll. L-azzjoni ta` spoll tista` tigi esperita minn komproprjetarju kontra komproprjetarju iehor pero` f'dan il-kaz hija indispensabbli l-prova li l-innovazzjonijiet deprekati kienu ta` pregudizzju tal-komunjoni. L-azzjoni ta`spoll tista` tigi esperita wkoll f'kaz fejn l-ispoll jkun provvissorju u sahansitra meta jkun momentaneju, purche` jirrizulta l-"animus spoliandi".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info