Reference: Volume 49D (1965), Part No. 2, Section , Page 909

Judgement Details


Date
11/05/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
TEODORA DESIRA PRO ET NOE vs AVUKAT DR. ALBERT CAMILLERI, ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABBANDUN - ALIMENTI - ART. 3(A), 6, 48, 56(1)(D) TAL-KODICI CIVILI - MARA MIZZEWGA - SEPARAZZJONI DI FATTO
Summary
F'kawza ta' alimenti l-Qorti tipprexindi mir-ragunijiet il-ghala l-kontendenti ma jkunux qeghdin jghixu flimkien. Mara mizzewga, fin-nuqqas ta' separazzjoni gjudizzjali jew konsenswali mir-ragel taghha, ghandha dritt ghall-alimenti. Biex jehles mid-dmir tieghu li jmantni lil martu fuq il-mottiv tal-abbandun, ir-ragel irid jipprova li martu telqet mid-dar konjugali, li hu interpellaha tirritorna,li hi rrifjutat li tigi lura u li ma kelliex gusta kawza biex tirrifjuta li tmur lura fid-dar konjugali. It-tfal dejjem hemm lok li jigu alimentati mill-missier skond il-ligi u qabel kull hadd u qatt ma jista' jkollhom htija ghall-mankanzi addebitati lill-ommhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info