Referenza: Volum 78 (1994), Parti Nru. 2, Taqsima 3, Paġna 306

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/08/1994
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Partijiet
CARMELINA SIVE LINA ARMLA TA' VICTOR CAMILLERI, VIOLET ARMLA TA' VICTOR PACE, GODFREY CASSAR TRIGONA U THOMAS DIMECH. vs PAUL MIFSUD U JOSEPH FILLETTI F'ISMU PROPRJU U GHAN-NOM TAD-DITTA "FIRM JOSEPH FILLETTI" U AVUKAT MARCO GRIXTI KURATUR DEPUTAT SABIEX JIRRAPREZENTA LILL-MEJJET JOSEPH FILLETTI U DAN B'DIGRIET TAT-3 TA' NOVEMBRU 1992, U ALFRED FILLETTI KURATUR DEPUTAT SABIEX JIRRAPREZENTA LILL-MEJJET JOSEPH FILLETTI SKOND DEGRIET TAL-31 TA' MEJJU, 1993 IN SOSTITUZZJONI TA' L-ISTESS AVUKAT MARCO GRIXTI.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATTI GUDIZZJARJI - FORMULAZZJONI TA' - KOMPETENZA - LINGWA GURIDIKA - TITOLU - ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
L-atturi agixxew quddiem il-Qorti fejn talbu kundanna ghall-izgumbrament tal-konvenut u ippremettewfl-avviz illi l-konvenut kien qed jokkupa l-fond "deo quo" minghajr titolu validu fil-Ligi. Fir-rappurtagg tas-sentenza, ir-redattur hass id-dover illi jissenjala kwazi fi kliemha ir-riflessjonijiettal-Qorti ta' l-Appell dwar l-istesura ta' l-Atti gudizzjarji fejn jintalab l-izgumbrament. Saru komunissimi l-kawzi li jimpustaw fuq il-kawzali "bla titolu" talbiet ghar-ripreza ta' pussess ta' fondjew ta' zgumbrament. Pero', guridikament bla titolu timporta okkupazzjoni ta' fond li mill-bidu nett ma kenits konsentita okkupazzjoni li tkun saret minghajr kunsens, abbuzivament bi vjolenza, b'arbitrarju jew klandestinament, liema illegalita', pperdurat sal-mument li tkun giet proposta l-kawza."Bla titolu" ma tfissirx bhala kawzali xi kwalita' ta' titolu li seta kien hemm, imma issa, wahda mill-partijiet tirritjeni li ma ghadhiex jissussisti, u ghalhekk ikun hemm bzonn dikjarazzjoni gudizzjarja li t-titolu li kien hemm intilef, spicca jew b'xi mod iehor m'ghadux validu, minhabba ragunijiet ta' zmien, morozita', nonosservanza tal-kundizzjonijiet tat-titolu u simili. Anki l-prekarju huwa titolu - artikolu 1839-1841 Kap 16 - proprju ghaliex l-okkupazzjoni inizjali tkun legittima ghaliex bil-kunsens tas-sid. Meta quddiem xi Qorti ma' l-ewwel provi jirrizulta "prima facie" li fis-sensfuq imsemmi, il-kawzali bla titolu ma jkollhiex ir-rekwiziti imsemmija, il-Qorti fuq dik il-premessama jkollhiex aktar kompetenza biex tkompli l-kawza li t-talba tkun ir-ripreza tal-pussess tal-fondu ghas-setgha u dan minhabba l-ligijiet specjali li jezistu kif ukoll ghaliex dik il-kawzali wahedhahija limitativa ghall-azzjoni. Fic-cirkostanzi, il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta'l-ewwel Qorti u dekklinat il-kompetenza. Is-sentenza hija wkoll studju tar-relazzjonijiet bejn il-lingwa, id-Dritt u n-nozzjonijiet guridici fid-dinamika ta' l-ordinament.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni