Reference: Volume 49D (1965), Part No. 2, Section , Page 885

Judgement Details


Date
27/04/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
MARY ARMLA STOCKLEY vs ROSARIO CINI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRATUR - ART. 389, 390, 392 KOD. PROC. CIV. - RENDIKONT
Summary
L-azzjoni tar-rendikont tista' tigi istitwita minghajr ma jkun fil-kawza l-interessati kollha. Ir-rendikont ghandu jigi prezentat bid-dokumenti li jiggustifikawh u ghandu jkun fih tifsira cara tal-hwejjeg li taghhom ghandu jinghata l-kont, tal-partiti tad-dhul, il-partiti tan-nefqa u l-bilanc li ghad irid jidhol u l-hwejjeg li ghandhom jittiehdu lura u fl-ahharnett il-kont ghandu jaghlaq b'riassunt. Pero', din il-forma fir-rendikont mhijiex indispensabbli specjalment jekk fil-kontenut tar-rendikont ikun hemm bizzejjed biex wiehed jista' jaqbad l-istat ta' l-affarijiet. Jekk rendikont ma jkunx fil-forma preskritta mill-ligi, l-interessat jista' jinpunjah u ma jistax jitlob lill-amministratur biex jirrendi kont gdid.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info