Reference: Volume 49E (1965), Part No. 2, Section , Page 955

Judgement Details


Date
10/06/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
EMMANUELE CALLEJA vs JOSEPH GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ANNULLABILITA` - ART. 1440, 1019, 1109, 1111, 1112, 1440 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI REDIBITORJA - BEJGH - INADEMPJEMENT - KJAREZZA FIC-CITAZZJONI - KOLLAWDO - KONSENJA - NUQQAS TA` KWALITA` PATTWITA - PATT KOMMISSORJU TACITU - REXISSJONI - RIZOLUZZJONI - VIZZJU TAL-KUNSENS - ZBALL
Summary
L-azzjoni ghar-rizoluzzjoni tal-bejgh minhabba inadempjenza tista` tigi tentata b'success, anki waral-konsenja tal-haga fuq bazi tal-patt Kommissorju tacitu tipiku ghall-kuntratti bilaterali kollha.Pero` l-azzjoni taht l-artikolu 1440 tal-Kodici Civili ma tistax tigi tentata jekk diga` saret efettivament il-konsenja. Dan l-artikolu (li ma jirrikorrix fil-Kodii Civili Franciz jew Taljan) jaghtilill-kompratur sa l-ahhar mument qabel il-konsenja opportuwita li jirripudja l-kuntratt gia perfezzjona u jikkancellah minhabba d-differenza fil-kwalita` promessa. Meta r-rizoluzzjoni ma tigix espressament pattwita l-Qorti tista` taghti zmien xieraq biex il-parti tadempixxi l-obbligazzjoni taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info