Reference: Volume 49D (1965), Part No. 2, Section , Page 863

Judgement Details


Date
22/04/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
MARIA ARMLA MINN CARMELO OLIVIERI vs AVUKAT DR. VICTOR CARUANA COLOMBO ET NOE, ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 871, 900, 922, 923, 924, 925, 927 KOD. CIVILI - ART. 928, 790 KOD. PROC. CIVILI - KURATURI "DE JURE" TA' EREDITA' - KURATURI NOMINATI BIEX JIPPREZENTAW EREDITA' GJACENTI - TERMINU TA' L-EREDI GHALL-FORMAZZJONI TA' L-INVENTARJU U GHALL-ACCETTAZZJONI TAL-WIRT
Summary
F'kaz ta' azzjoni kontra eredita', l-istess azzjoni ghandha ssir kontra s-successibili li huwa meqjuz bhala l-kuratur "de jure" tal-wirt battal fiz-zmien lilu moghti sabiex jaghmel l-inventarju u jahsibha jekk jaccettax il-wirt jew le, u m'ghandhiex issir in-nomina ta' kuraturi ohrajn floku f'dan il-perijodu. Il-perijodu ghall-formazzjoni ta' l-inventarju u d-dikjarazzjoni ta' l-accettazzjoni o meno ta' l-eredita' jiddependi minn tlett ipotezijiet u cjoe', il-kaz ta' l-eredi li jkollu l-pussesstal-wirt, il-kaz ta' l-eredi li ma jkollux il-pussess tal-wirt izda li ssir kontra tieghu talba gudizzjarja u l-kaz ta' eredi bla pussess tal-wirt u li kontra tieghu ma saret l-ebda talba gudizzjarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info