Reference: Volume 49D (1965), Part No. 2, Section , Page 778

Judgement Details


Date
25/02/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GAUCI MAISTRE A.
Parties
ROSARIO BRIFFA vs GERALDO DEBONO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALTERAZZJONIJIET STRUTTURALI MINGHAJR PERMESS - BEJT - BENEFIKATI LI JKABBRU L-VALUR LOKATIZZJU - DECIZJONI TAL-BORD TAL-KERA - KONDIZZJONIJIET TAL-KERA - LIGI SANTARJA - LOKAZZJONI
Summary
Meta jigi fissat il-kera xieraq skond kif tiddisponi l-Ordinanza XVI tal-1944, dan il-kera jigi stabbilit definittivament u ma jistax jitbiddel minghajr permess tal-Bord tal-Kera, u fil-kazi biss permessi mill-ligi, bhal per ezempju, meta jsiru benefikati wara l-fissazzjoni tal-kera xieraq u li kwindi jistghu jawmentaw il-valur lokatizzju tal-fond. Ma jistghux jigu impostati kondizzjonijiet tal-kera aktar oneruzi minn dawk li bihom dar kienet mibnija qabel l-1 ta' April, 1939, jew mill-kondizzjonijiet tas-soltu minghajr il-permess tal-Bord tal-Kera. F'nuqqas ta' eskluzjoni espressa fil-ftehim tal-kirja il-lokazzjoni tikkomprendi l-bejt tal-fond anki jekk ma jkunx hemm access regolari ghalih.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info