Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 2, Page 1032

Judgement Details


Date
11/01/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
MARY VELLA vs MARIO VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - KUNTRATT - PRINCIPJU TA` PACTA SUNT SERVANDA - SEPARAZZJONI
Summary
Hija ligi gusta u anke morali li l-paga ghandha tikkorrispondi max-xoghol u d-dmirijiet ta' l-impjieIl-Qorti ta` l-Appell ikkonfermat sentenza ta` l-Ewwel Qorti fejn din laqghet it-talba attrici ghall-bilanc ta` manteniment. Riflessjonijiet interessanti tal-Qorti dwar il-principju illi nemo ad impog partikolari u jekk dawn jinbidlu anke l-paga ghandha tinbidel soggett ghall-hlas tal-paga minima nazzjonali. Il-kumpanija konvenuta naqqset mill-paga dak li bi zball kien thallas zejjed meta kien hssibilia tenetur u dwar anke l-poter ta` l-Ewwel Qorti li tvarja l-manteniment.emm bdil ta' mpjieg. Dan l-agir huwa abbuziv u illegali. Se mai, l-istess kumpanija missha bdiet proceduri separati skond il-ligi biex l-indebitu allegat jigi rifuz. Pero' fil-kamp specjali tal-ligijiet li jirregolaw l-impjiegi ma kellhiex dritt arbitrarjament taghmel hi dan il-kumpens.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info