Reference: Volume 49D (1965), Part No. 2, Section , Page 681

Judgement Details


Date
20/01/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
EMANUELE CARUANA vs AVV DR GIOVANNI BONELLO ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1191, 2113(E) U 2114(A) - AZZJONI "DI RIGRESSO" - KODICI CIVILI - PAGAMENT MINN TERZA PERSUNA - PRIVILEGG TAL-PADRUN DIRETT
Summary
Huwa validu wkoll il-hlas maghmul minn terza persuna li ma jkollhiex interess fl-obbligazzjoni, basta li din l-persuna tagixxi f'isem u ghall-harsien tad-debitur; jew jekk tagixxi f'isimha stess bastali ma tigix imdahhla fil-jeddijiet tal-kreditur. Fi kwalunkwe kaz il-kreditu ma jistax jirrifjutail-hlas offert lilu minn terza persuna jekk il-hlas ikun ta` vantagg ghad-debitur. Il-Padrun direttghandu privlegg fuq il-valur ta` dak kollu li jservi biex jghammar il-fond, anki jekk l-oggetti jkunu l-proprieta` ta` l-inkwilin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info