Reference: Volume 49D (1965), Part No. 2, Section , Page 675

Judgement Details


Date
19/01/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
SALVATORE GAUCI vs ANTONIO GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"MOLESTIA DI FATTO" - ART. 674 TAL-KOD. PROC. CIV. - GABILLOTT - ILMA GIERI - PERITI PERIZJURI
Summary
Il-gabillott li jkun semplici konduttur tar-raba jista` jagixxi "jure proprio" ghat-tnehhija ta` "molestia di fatto". Il-fakolta` diskrezzjonali tal-orti li takkolji jew tichad talba ghal-Periti Perizjuri ma hijiex sindakabbli mill-Qorti ta` l-Appell. Jekk ma jigix pruvat li xoghlijiet godda maghmula fil-fond superjuri rrekaw pregudizzju reali lill-fond inferjuri, l-istess xoghlijiet fil-fond superjuri ghandhom jigu konservati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info