Reference: Volume 49D (1965), Part No. 2, Section , Page 707

Judgement Details


Date
02/02/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
JOSEPH CIARLO' vs ANNUNZIATA MART CARMELO BARBARA, MINNU ASSISTITA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 782(C), 784, 790 U 791 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA - INKAPACITA' - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - KUNSENS TAR-RAGEL - MARA MIZZEWGA - NULLITA' - RAHAN - SELF
Summary
Mara mizzewga ma tistax tezercita l-kummerc minghajr il-kunsens ta' zewgha. Kwalunkwe operazzjoni li taghmel il-mara mizzewga, minghajr il-kunsens jew l-intervent ta' zewgha, jew minghajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti kompetenti hija nulla, ammenocche' ma tkunx xi konvenzjoni ghall-bzonnijiet tad-darordinarji u ta' kull jum. Kreditu naxxenti minn self maghmul minn mara mizzewga jidhol fil-komunjoni ta' l-akkwisti u ghalhekk ir-ragel ghandu jkun parti fil-kawza dwar l-istess kreditu bhala kap ta' l-istess komunjoni. Mhux bizzejjed li l-mara mizzewga hija mharrka "bl-assistenza tar-ragel", ghax b'dik l-assistenza r-ragel ma jsir qatt parti fil-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info