Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 3, Page 277

Judgement Details


Date
04/05/1994
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
ADRIAN MIFSUD BHALA DIRETTUR GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA' S. MIFSUD & SONS LTD. vs GODWIN ABELA GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA' THE CARGO HANDLING CO. LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - ART. 811 (E) TAL-KODICI TA' ORGANIZZAZZJONI W PROCEDURA CIVILI - KONSWETUDNI - RITRATTAZZJONI - UZU KUMMERCJALI
Summary
Talba ghal ritrattazzjoni hazina tal-Ligi ghaliex b'uzu kummercjali, kontemporanju, almenu ghall-istess regolamenti tariffarji, il-posizzjoni guridika kellha tigi ezaminata minn din il-Qorti f'dik il-prospettiva guridika biex tara jekk dak l-uzu li jidher "prima facie" jezisti ghandux japplika qabel ma jew flok ir-regolamenti tal-Port. Huwa bizzejjed maghruf irriteniet il-Qorti ta' l-Appell illifid-dinja kummercjali l-uzu jirregola r-relazzjonijiet ta' bejn in-negozjanti wara dak li jipprovdil-Kodici tal-Kummerc u qabel kull ligi ohra inkluz il-Kodici Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info