Reference: Volume 51B (1967), Part No. 1, Section 1, Page 353

Judgement Details


Date
29/05/1967
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., CREMONA JOHN J., FLORES JOSEPH
Parties
JOSEPH CAMILLERI PRO ET NOE vs MAJOR WILLIAM ROBB.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - KERREJ - KJAMATA IN KAWZA - KOLLIZZJONI - LOKAZZJONI - PATT KONTRATWALI - RESPONSABBILITA'
Summary
Il-patt b'liema minn jikri karozza jassumi r-responsabilita - "for any damages which may happen to the car during the period of hiring" ma jimpurtax responsabilita` ghad-danni kawzati minn forza magguri u minn fatt ta` terzi. Il-ligi espressament tezonerah minn tali responsabilita` u timponi biss fuqu l-oneru tal-prova li juri li d-dannu kien dovut ghall-forza magguri jew fatt ta` terzi. Biex patt kontrattwali jista` jidderoga minn dina l-posizzjoni legali jehtieg li jirrizulta car u minghajrdubbju. Il-Qorti tista` u ghandha tordna l-kjamat in kawza ta` terzi involuti f'kollizjoni meta l-konvenut ikun qieghed jigi azzjonat ghal danni kawzati f'karozza lilu mikrija mil-konvenut. Il-fattli l-kjamant in kawza ma jkunx jista` jigi kundannat fuq it-talba tal-attur ma jimpurtax li dana majsitax jissejjah fil-kawza sabiex tigi definitivament stabbilita l-kwisjtoni tar-responsabilita` fil-konfront tal-partijiet interessati kollha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info