Reference: Volume 51B (1967), Part No. 1, Section 1, Page 446

Judgement Details


Date
13/11/1967
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., CREMONA JOHN J., FLORES JOSEPH
Parties
AVUKAT DR FRANCIS PORTANIER vs DOTTOR FRANK CHETCUTI ET NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"HARDSHIP" RELATIV - APPELL - BORD TAL-KERA - NULLITA` TA` - RAPPRESENTANZA FL-
Summary
Mhux null appell interpost mill-mara bhala kuratrici ta` l-imsiefer zewgha, meta fil-kors tal-kawzafil-prima istanza r-ragel ikun irritorna Malta u assuma l-atti tal-kawza hu, u mbaghad jkun rega` siefer. Ghalkemm il-mara ma tkunx giet mill-gdid nominata bhala kuratrici, id-degriet orignali tal-Qorti ghandu jittiehed bhala li jirripristina ruhu. Fil-konsiderazzjoni tal-"Hardship" f'kazijiet ta`sgumbrament quddiem il-Bord tal-Kera, ghandhom importanza kbira dawk ic-cirkostanzi li jistghu jinfluwixxu fuq is-sahha tal-familji tal-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info