Reference: Volume 51B (1967), Part No. 1, Section 1, Page 439

Judgement Details


Date
27/10/1967
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., CREMONA JOHN J., FLORES JOSEPH
Parties
MAGGUR CHARLES VELLA vs HENRY BRINCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BOARD TAL-KERA - KONTUMACJA - NULLITA` TA` - RIKORRENT, TAR- - SENTENZA TA' - SMIEGH MILL-GDID
Summary
Meta r-rikorrent jonqos li jidher ghas-smiegh ta` kawza quddiem il-Bord tal-Kera u dina tigi decizakontra tieghu, hija raguni sufficjenti biex huwa jitlob is-smiegh taghha mill-gdid meta jkun naqas li jidher billi gie infurmat hazin bid-data tal-appuntament mid-difensur legali tieghu. Decizjoni fuq dan il-meritu hija appellabili, anki jekk ma tinvolvix punt ta` dritt, meta l-meritu deciz mis-sentenza attakata jkun talba taht l-artikolu 9 tal-ligi specjali tal-kera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info