Reference: Volume 51B (1967), Part No. 1, Section 1, Page 433

Judgement Details


Date
01/09/1967
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., CREMONA JOHN J., FLORES JOSEPH
Parties
AVUKAT DOTTOR CARMELO AGIUS vs STELLA AZZOPARDI ET NOMINE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - DIKJARAZZJONI, TALBA GHALL - KUNTRATT - LIGI SPECJALI TAL-KERA - LOKAZZJONI - NULLITA' TA'
Summary
Mhix nulla c-citazzjoni li fiha tintalab lis-sgumbrament, tal-konvenut minn post minhabba nuqqas ta`titolu biss, u mhux necessarju li jigi mitlub fiha preliminarjament dikjarazzjoni tan-nullita` tat-titolu li l-konvenut jkun qieghed jeccepixxi ghat-talba attrici. Jekk kuntratt ta` enfitewsi jigi dikjarat null, allura min jkun jokkupa post taht dak it-titolu ma jistax jakwivali dik l-enfitewsi nulla ghal-lokazzjoni kif definita taht il-ligi specjali tal-Kera biex b'hekk jakkampa dritt ghad-detenzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info