Reference: Volume 51B (1967), Part No. 1, Section 1, Page 389

Judgement Details


Date
23/06/1967
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., CREMONA JOHN J., FLORES JOSEPH
Parties
GISWARDA BUGEJA ET vs EMANUELE MUSCAT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - MEZZ TA` - PERIZJA - PROVA - RESPONSABBILITA' - SAQAF - SFRONDAMENT TA`
Summary
Il-bennej li ma jaghmilx ir-rifar necessarju biex jekk is-saqaf li jkun qieghed isewwi jaqa` ma ssirx hsara, jkun responsabbli ghad-danni derivanti minn dak is-sinistru. Ghalkemm il-Qorti mhix marbuta li taccetta l-konkluzjonijiet peritali kontra l-konvinzjoni taghha nnifisha, u l-konkluzjonijiet peritali huma bhal materjali istruttorji ohrajn kontrollabbli mill-gudikant, b'dana kollu il-"giudizio dell'arte" espressa mit-tekniku ma jistghux u ma ghandux, aktar u aktar fejn il-arti nteressata matkunx ipprevaliet ruhha mill-fakulta` lilha moghija ta` talba ghan-nomina ta` periti addizjonali, jigi skartat facilment ammenokke ma jkunx jidher soddifacentement illi l-konkluzjonijiet peritali huma, fil-kumpless kollha tac-cirkostanzi irragonevoli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info