Reference: Volume 48A (1964), Part No. 1, Section 1, Page 276

Judgement Details


Date
27/04/1964
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, MAMO ANTHONY J., FLORES JOSEPH
Parties
JOSEPH ELLUL vs JOSEPH ROSSIGNAUD NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"OUTWORKER" - KUNTRATT GHAS-SERVIZZ ATT TAL-1956 DWAR IS-SIGURTA' NAZZJONALI, ART. 44, 2. - KUNTRATT TA' SERVIZZ - PENSJONI TAX-XJUH
Summary
Jekk l-impieg bhala "outworker", ghalkemm mhux fost dawk eccettwati mil-ligi, mhux b'dana kollu impjieg taht 'kuntratt ta' servizz', allura ma jistax jitqies bhala impieg assigurabbli, ghaliex huma biss l-impjiegi taht 'kuntratt ta' servizz' li huma dikjarati assikurabbli. Ghanda issir distinzjonibejn 'kuntratt ta' servizzi', u 'kuntratt ghal-servizz'. Forsi fl-astratt hu aktar facili li tghidmeta HEMM kuntratt ta' servizz milli meta MA HEMMX u hemm biss kuntratt GHAL servizz. In generali jidher li biex ikun hemm kuntratt ta' servizz jinhtieg li jkun hemm relazzjoni ta' principal u mpiegat, u li din ir-relazzjoni timporta l-ezistenza ta' certu grad ta' setgha fil-principal li jordna mhux biss x-xoghol li l-impiegat ghandu jaghmel izda anki il-mod li bih x-xoghol ghandu isir.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info