Reference: Volume 48A (1964), Part No. 1, Section 1, Page 20

Judgement Details


Date
10/01/1964
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, CAMILLERI ALBERT V., MAMO ANTHONY J.
Parties
PAOLO MALLIA vs ANNETTO XUEREB MONTEBELLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ANNIMALI - RISPONSABILITA' TAL-PROPRIETARJU TA' ANNIMALI GHAD-DANNI
Summary
L-art. 1083 tal-Kodici Civili hu applikabbli ghall'annimali kollha li jistghu ikunu obbjett ta' proprieta'. Il-htija tal-proprietarju tal-annimal hi presunta pero' din hi presunzjoni "juris tantum" umhux "juris e de jure". Minn jinvoka r-responsabilita' li minna jitratta c-citat art, 1083 irid jipprova li kien proprju l'annimal tal-konvenut li kkaguna d-danni li tieghu qieghed jitlob ir-risarciment. Meta d-danni jigu kagunati bi htija ta' tnejn minn nies jew izjed. Meta l-obbligazzjoni taghhom hi solidali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info