Reference: Volume 48A (1964), Part No. 1, Section 1, Page 223

Judgement Details


Date
03/04/1964
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, MAMO ANTHONY J., FLORES JOSEPH
Parties
ROMEO SAMMUT vs FLIGHT LIEUTENANT KENETH M. SHAW-BROWN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2(1) (B) IV SCHEDULE TA' L-ORDNI FIL-KUNSILL TA' L-1961 DWAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA - DISPOSIZZJONIJIET TAL-KOSTITUZZJONI DWAR IL-LINGWA - INTEGRITA TAL-GUDIZZJU - KJAMAT IN KAWZA - KOLLIZJONI
Summary
In linea ta' massima u fic-cirkustanzi kongrwi jista' jkun desiderabbli li anki d-driver l-iehor ikun fil-kawza. B'dana kollu jekk sid il-karozza danneggata jirritieni li responsabili tal-hsara mhuxid-driver tieghu, imma id-driver tal-karozza l-ohra involuta fl-iskontru u jagixxi kontra dak id-driver l-iehor, minghajr ma jiccita d-driver tieghu ukoll, b'daqshekk ma hemmx lezzjoni ghall-integritatal-gudizzju, salv dejjem li d-driver citat jitlob, jekk jidhirlu l-kjamata fil-kawza tad-driver tas-sid. Id-disposizzjonijiet tal-Kostituzzjoni dwar il-lingwa ghandhom jigu osservati bil-metikolosita u s-solennita procedurali kollha, ghax dawn jolqtu l-ordni pubbliku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info