Reference: Volume 48A (1964), Part No. 1, Section 1, Page 1

Judgement Details


Date
10/01/1964
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, CAMILLERI ALBERT V., MAMO ANTHONY J.
Parties
ONOREVOLI DOTTOR ANTON BUTTIGIEG MLA vs ONOREVOLI DOTTOR PAUL BORG OLIVIER
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATTI EZEKUTTIVI JEW AMMINISTRATTIVA TAL-GVERN - GURISDIZZJONI TAL-QRATI
Summary
L-Qrati ghandhom gurisdizzjoni ghar-rigward ta' atti ezekuttivi jew amministrattivi impunjati bhalali jivvjolaw dritt liberta' fondamenttali. Fi kwistjonijiet koncernati drittijiet u libertajiet fondamentali in konnessjoni ma attijiet ezekutivi l'qrati mhix koncernata mill-policy ta' l-att; dmirhahu li taccerta u tiddikjara jekk l-att attakkat hux jew le' in kontravvenzjoni mad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-Kostituzzjoni, u meta tkun ghamlet dan id-dmir taghha jispicca.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info