Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 1, Page 425

Judgement Details


Date
30/12/1994
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
SALVU GRIXTI U GIUSEPPI GRIXTI U B'DIGRIET TA' L-1 TA' GUNJU, 1988, IL-GUDIZZJU GIE TRASFUZ F'ISEM JOHN U MARIA, AHWA GRIXTI, MINFLOK GIUSEPPI GRIXTI LI MIET FIL-MORI TAL-KAWZA. vs GAETANO SCHEMBRI, RONALD SCHEMBRI U CARMEL SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
MEWT TA' WAHDA MILL-PARTIJIET FIL-MORI TAL-KAWZA - NULLITA' TA' SENTENZA - NUQQAS TA' KORREZZJONI TA' ISEM - NUQQAS TA' L-ASSUNZJONI TA' L-ATTI
Summary
Il-parti iccitat il-pronunzjament tan-nullita' tas-sentenza tal-prim' Awla li kienet ippronunzjata kontra parti li mietet fil-mori tal-kawzi minghajr ma l-atti gew trasfuzi f'isem hadd-iehor u kontraparti ohra li htieget bidla fl-isem. It-talbiet attrici ntlaqghu biss fil-konfront ta' konvenut wiehed u l-Qorti dehrilha li dan seta' jsir ghaliex fil-mertu s-sentenza kienet gusta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info