Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 1, Page 408

Judgement Details


Date
14/12/1994
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
L-IMHALLEF DOTTOR JOSEPH HERRERA U B'DIGRIET TAT-3 TA' AWISSU, 1994, L-ATTI GEW TRASFUZI F'ISEM MARGUERITE HERRERA ARMLA TA' L-IMHALLEF JOSEPH HERRERA, U F'ISEM DR. JOSE' HERRERA, DR. CONSUELO SCERRI HERRERA, U VICTORIA HERRERA STANTE L-MEWT TA' L-ATTUR FIL-MORI TAL-KAWZA vs DR. ENRICO SIVE HENRY VASSALLO LL.D., U MARK BORG BHALA EDITUR U STAMPATUR RISPETTIVAMENT TAL-GURNAL "ALTERNATTIVA".
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KOMPETENZA TA' QORTI BIEX TIEHU KONJIZZJONI TAL-MERTU TAL-KAWZA QUDDIEMHA - NULLITA' TAS-SENTENZA - TRANSAZZJONI TA' KAWZA
Summary
La kien hemm transazzjoni, ma kienx hemm spazju ghal sentenza specjalment ghaliex dik it-transazzjoni eskludiet sentenza billi l-kawza kellha tigi ceduta u kulma kellha taghmel il-Qorti kien li tikkancella l-kawza minn fuq il-lista taghha. Il-Qorti ma kellhiex triq ohra hlief li tannulla l-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info