Reference: Volume 78 (1994), Part No. 1, Section , Page 256

Judgement Details


Date
14/12/1994
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
JOSEPH AZZOPARDI vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA U L-ISPETTUR JOSEPH PSAILA U B'DIGRIET TA` L-1 TA` GUNJU 1992, GIE KJAMAT FIL-KAWZA DR LAWRENCE PULLICINO PERSONALMENT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - LIBERTA' PERSONALI - LOCK UP - ORDNIJIET SUPERJURI - SUSPETT RAGONEVOLI - TRATTAMENT INUMAN U DEGREDANTI
Summary
Ir-rikorrent allega ksur tad-drittijiet fundamentali tieghu ghal-liberta` personali u minhabba trattament inuman u degradanti. Il-Prim`Awla tal-Qorti Civili sabet li kien hemm biss ksur tad-dritt ghal-liberta` personali. Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat is-sentenza billi sabet li kien hemm ukolltrattament inuman u degradanti. Arrest li jsir minghajr suspett ragonevoli ta` kummissjoni ta` reat huwa illegali u vjolattiv tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Inoltre l-"lock up", tal-pulizija fejn ir-rikorrent gie detenut kienet fi stat tali li rrendeit lill-pulizija hatja ta` trattament inuman u degradanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info