Reference: Volume 78 (1994), Part No. 1, Section , Page 160

Judgement Details


Date
27/06/1994
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
SIMON BRINCAT vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU, L-ONOREVOLI VICI PRIM MINISTRU U MINISTRU TAL-GUSTIZZJA U INTERN U GHAL KULL INTERESS LI JISTA' JKOLLU L-AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL KRIMINALI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KUMPENS - NULLITA' - SENTENZA - SMIGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrent kien instab hati ta' serq u ricettazzjoni mill-Qrati tal-Magistrati. Il-Qorti ta' l-Appell Kriminali kienet ikkonfermat meta l-kawza kienet tinsab differita ghas-sentenza fuq eccezzjonipreliminari. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili kienet annullat is-sentenza tal-Qorti ta' l-Appell Kriminali billi gie vvjolat id-dritt tieghu ghal smigh xieraq. Wara din is-sentenza l-proceduri quddiemil-Qorti ta' l-Appell Kriminali kienu ntemmu billi kien gie ddikjarat dezert. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili issa ddecidiet li ghalhekk ma kien hemm l-ebda dritt ghal kumpens. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Id-dritt ghal smigh xieraq ma hux dritt minghajr ebda limitazzjoni, imma huwa rregolat ragonevolment bil-procedura.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info