Reference: Volume 78 (1994), Part No. 1, Section , Page 142

Judgement Details


Date
27/07/1994
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
L-AVUKAT DOTTOR LOUIS GALEA FIL-KWALITA' TIEGHU TA' SEGRETARJU GENERALI TAL-PARTIT NAZZJONALISTA, U GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TA' L-ISTESS, U B'NOTA TAT-12 TA' LULJU, 1990, L-AVUKAT AUSTIN GATT BHALA SEGRETARJU GENERALI TAL-PARTIT NAZZJONALISTA ASSUMA L-ATTI FLOK DOTTOR LOUIS GALEA NOMINE vs IS-SEGRETARJU TAD-DJAR, U B'NOTA TAD-9 TA' APRIL, 1992, ID-DIRETTUR GHALL-AKKOMADAZZJONI SOCJALI ASSUMA L-ATTI MINFLOK IS-SEGRETARJU TAD-DJAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISKRIMINAZZJONI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - INTERESS - LIBERTA' TA' ESPRESSJONI - PARTIT POLITIKU - REKWIZIZZJONI, ORDNI TA'
Summary
Ir-rikorrent gie lilu rekwizizzjonat post dekontrollat li kien jintuza bhala kazin. Ir-rikorrent allega diskriminazzjoni politika fil-konfront tieghu u ksur tad-dritt tieghu ghal-liberta' ta' espressjoni. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili fil-waqt li cahdet l-eccezzjonijiet ta' l-intimat ta' nuqqas ta' interess u li enti morali ma jgawdix id-drittijiet fundamentali, cahdet it-talbiet tar-rikorrent.Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat billi sabet li kien hemm il-vjolazzjoni lamentata. Il-Qorti sabet li l-fatt li postijiet kienu qeghdin jigu rekwizizzjonati biex jintuzaw bhala kazin u dan fl-interess ta' partit politiku u mhux iehor kien jammonta ghall-diskriminazzjoni. Mill-istess fatt tnissel ukoll il-vjolazzjoni tad-dritt ghal-liberta' ta' espressjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info