Reference: Volume 78 (1994), Part No. 1, Section , Page 48

Judgement Details


Date
07/03/1994
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
DR. MARIO VELLA vs JOSEPH BANNISTER BHALA CHAIRMAN U IN RAPPRESENTANZA TAL-MALTA DEVELOPMENT CORPORATION
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISKRIMINAZZJONI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - IMPJIEG - KORPORAZZJONI PUBBLIKA - KUMMISSJONI TA' L-IMPJIEG - LIBERTA' TA' ESPRESSJONI - POLITIKA - RIMEDJU KOSTITUZZJONALI - TRATTAMENT INUMAN JEW DEGRADANTI
Summary
Ir-rikorrent kien impjegat tal-Malta Development Corporation. Huwa allega li sofra diskriminazzjonifuq ix-xoghol tieghu u gie assoggettat ghal trattament inuman u degradanti minhabba l-opinjonijietpolitici tieghu. Gie wkoll ivvjolat, kif allega, id-dritt tieghu ghal-liberta' ta' espressjoni. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili rrifjutat tezercita l-gurisdizzjoni taghha billi r-rikorrent kellu mezzixierqa ta' rimedju ghall-ksur minnu lamentat oltre dak kostituzzjonali. Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat fis-sens li halliet ir-rikors sine die pendenti li r-rikorrent jitlob rimedju mill-Kummissjoni ta' l-Impjiegi. Il-Qorti rriteniet li, bhala principju, meta hemm mezzi ordinarji disponibbli ghar-rikorrent biex ikollu rimedju ghad-dannu li qed jilmenta, ir-rikors kostituzzjonali ghandhu jsirwara li jigu ezawriti dawn il-mezzi. Il-Qorti Kostituzzjonali, ukoll, ma tiddisturbax hlief ghall-motivi serji d-diskrezzjoni tal-Qorti ta' prim'istanza uzata fir-rigward.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info