Reference: Volume 78 (1994), Part No. 1, Section , Page 211

Judgement Details


Date
12/08/1994
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
LAWRENCE CUSCHIERI vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU IN RAPPRESENTANZA TAL-GVERN TA` MALTA U GHALL-INTERESS LI J ISTA` JKOLLU, IL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - SMIEGH XIERAQ - SOPRASESSJONI - ZMIEN RAGONEVOLI
Summary
Ir-rikorrent kien ghaddej proceduri kriminali. Fil-kors ta` dawn il-proceduri nqala` incident fejnsaret allegazzjoni ta` ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Il-Qorti tal-Magistrati rrifjutat li tissprassjedi. Ir-rikorrent allega li r-rifjut ta` soprasessjoni kien jammonta ghall-ksur tad-drittijiet fundamentali tieghu. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili sabet favur ir-rikorrent. Il-QortiKostituzzjonali rrevokat u cahdet it-talbiet tar-rikorrent. Sentenza tal-Qorti hija certa u taghmelstat sakemm ma tissoprevenix sentenza finali minn Qorti kompetenti li tghid mod iehor. Ghalhekk il-fatt li sentenza tkun giet attakkata billi jigi pretiz li kien hemm ksur tad-drittijiet fundamentali ma jwassalx ghas-sospensjoni ta` l-effetti taghha u ghas-soprassessjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info