Reference: Volume 78 (1994), Part No. 3, Section , Page 103

Judgement Details


Date
18/07/1994
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MUSCAT AZZOPARDI GODWIN
Parties
JOSEPHINE BORG, MART KIF MINNU ASSISTITA GHAL KULL INTERESS LI JISTA' JKOLLU SKOND IL-LIGI, NORMAN BUGEJA, DOREEN, ANNA U ANTOINETTE XEBBIET, IKOLL AHWA BUGEJA, U KIF UKOLL MISSIERHOM VICTOR BUGEJA ZEWG IL-MEJTA OLYMPIA BUGEJA GHAL KULL INTERESS LI JISTA' JKOLLU FIL-LIGI vs DOTTOR ANTHONY FIORINI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IR-RESPONSABBILITA' TA' TABIB - KODICI CIVILI, ARTIKOLI 1074 U 1075
Summary
It-tabib mhux tenut ghal danni rizultanti minn zball professjonali jekk dan l-izball ma jkunx grossolan u ammeno che l-hsara ma tistax tigi lilu addebitata minhabba nuqqas ta' prudenza, diligenza u attenzjoni ta' "bonus pater familias". Rassenja interessanti tal-gurisprudenza fuq il-kwistjoni sa fejn ghandha tasal ir-responsabbilita' tat-tabib jew kirurgu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info