Reference: Volume 78 (1994), Part No. 5, Section 2, Page 248

Judgement Details


Date
26/05/1994
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs TWANNY AQUILINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
TALBA GHAS-SOSPENZJONI TA' L-EZEKUZZJONI TAS-SENTENZA
Summary
Meta mill-provi jkun jirrizulta li l-imputat esprima l-intenzjoni tieghu li jappella u, safejn kienjiddependi minnu, ghamel dak kollu li kellu jsir, l-appell m'ghandux jigi ritenut null minhabba l-fatt li l-verbal relattiv u l-formula tal-garanzija ma jkunux jirrizultaw mill-atti, ghax dawn huma nuqqasijiet li m'ghandhomx jigu addossati lill-appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info