Reference: Volume 78 (1994), Part No. 5, Section 2, Page 262

Judgement Details


Date
10/06/1994
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs SAPIENZ ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONTENUT TAC-CITAZZJONI - NUQQAS TA' FORMALITA' SOSTANZJALI - NUQQAS TA' INDIKAZZJONI TAL-ARTIKOLI TAL-LIGI SKOND L-ARTIKOLU 382 TAL-KODICI KRIMINALI
Summary
In-nuqqas ta' indikazzjoni fis-sentenza appellata ta' l-artikolu tal-ligi li jikkontempla r-reat litieghu l-appellant gie misjub hati jammonta ghal nuqqas ta' formalita' sostanzjali li jwassal ghan-nullita' tas-sentenza. Tali nullita' hi sollevabbli mill-Qorti "ex officio". Ghalkemm hu minnu li c-citazzjoni hi semplici "avviso a comparire" hu daqstant ukoll minnu li l-akkuzi jew imputazzjonijiet migjuba f'tali citazzjoni ghandhom ikunu redatti b'mod car li ma johloqx kumplikazzjonijiet inutili. Il-fatt li l-appellant ma jilmentax minn tali konfuzjoni ma jfissirx li l-Qorti, li fuqha jinkombi l-obbligu li tassigura r-retta amministrazzjoni tal-gustizzja, ghandha thalli dawn l-affarijiet ghaddejjin qisu ma gara xejn, b'akkuzi redatti b'mod impreciz, stramb jew addirittura ingarbuljat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info