Reference: Volume 78 (1994), Part No. 5, Section 2, Page 267

Judgement Details


Date
10/06/1994
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CULPA" - NEGLIGENZA KONTRIBUTORJA - NULLITA' TAS-SENTENZA - OFFIZI FUQ IL-PERSUNA - PIENA - PROVA
Summary
In-non-osservanza ta' l-artikolu 382 tal-Kodici Kriminali ggib bhala konsegwenza n-nullita' tas-sentenza appellata u l-Qorti ta' l-Appell Kriminali tghaddi biex tisma' l-kawza mill-gdid fuq il-meritufit-termini tas-subartikolu (3) ta' l-artikolu 428. Jekk offizi fuq il-persuna humiex hfief, gravijew gravissimi hi kwistjoni ta' fatt li ma tirrikjedix necessarjament id-depozizzjoni ta' tabib. In-negligenza kontributorja ma twassalx ghal xi forma ta' kompensazzjoni tal-htijiet. Meta l-Qorti tannulla sentenza u tipprocedi skond is-subartikolu (3) ta' l-artikolu 428, il-Qorti ma tkunx marbutabis-subartikolu (7) ta' l-imsemmi artikolu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info