Reference: Volume 78 (1994), Part No. 5, Section 2, Page 272

Judgement Details


Date
10/06/1994
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSISTENZA LEGALI QUDDIEM L-EWWEL QORTI - KONSEGWENZA FL-APPELL - NUQQAS TA' TALI ASSISTENZA
Summary
Jekk quddiem il-Qorti Inferjuri l-imputat jitlob ghal assistenza legali u din ma tinghatalux, u hu ma jkunx xehed quddiem dik il-Qorti proprju minhabba n-nuqqas ta' tali assistenza, ir-rimedju ma huxli l-procediment jew is-sentenza jigu ddikjarati nulli. Il-procedura ta' l-appell hija intiza, fosthwejjeg ohra, sabiex proprju tirrimedja ghal nuqqasijiet bhal dawn. In-nuqqas ta' assistenza legali meta espressament mitluba ma tammontax ghal nuqqas ta' formalita' sostanzjali li ggib it-thassir tas-sentenza skond l-artikolu 428 (3) tal-Kodici Kriminali. Ir-rimedju hu li fl-istadju ta' l-appelll-appellant, jekk jitlob li jitla' jixhed, ghalkemm ma jkunx xehed quddiem l-ewwe Qorti, jithalla jixhed.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info