Reference: Volume 78 (1994), Part No. 5, Section 2, Page 206

Judgement Details


Date
11/01/1994
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA (SPT. BARTOLOMEW MULA) vs JOHN O'DEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPROPRIJAZZJONI INDEBITA - P.A.Y.E. - TAXXA - TNAQQIS TA` L-IMPJEGATI
Summary
Meta oggett jigi kkonsenjat mis-sid lil bniedem iehor biex dan jiehdu band'ohra, u mhux fil-prezenzajew taht l-indukrar tas-sid, allura hemm l-approprijazzjoni indebita meta dak il-bniedem l-iehor jiehu dik il-haga lilu kkonsenjata. La kien hemm flus biex jithallsu xi whud mil-impjegati l-procedura kellha tkun illi titwarrab il-parti dovuta lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni materjalment, u dintithallas lill-Kummissarju. Jekk b'din is-sistema ma kien hemm bizzejjed biex jithallas kulhadd u biex tkompli ghadejja s-socjeta` is-soluzzjoni certament ma kinitx li l-qtugh isir taparsi u dak li suppost gie maqtugh jintuza biex tibqa` ghadejja l-kumpanija u anke biex jithallsu impjegati ohrajn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info