Reference: Volume 78 (1994), Part No. 5, Section 2, Page 285

Judgement Details


Date
01/07/1994
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO FRENDO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 37 TAL-KODICI KRIMINALI - KONKORS TA' REATI U PIENI - PIENA - SOSPENSJONI TAL-LICENZJA - TNAQQIS BI GRAD JEW TNEJN
Summary
L-espressjoni "Kull min jikser .............." li tinsab f'diversi dispozizzjonijiet ta' ligi, qattma giet interpretata u anqas tista' tigi interpretata bhala li necessarjament teskludi l-applikabilita' ta' l-artikolu 37. Anqas ma jista' wiehed jargumenta li ghax dispozizzjoni tal-ligi tiffissa minimu u massimu ta' multa, allura l-minimu necessarjament jeskludi dana l-artikolu. Il-piena ta' sospensjoni tal-licenzja mhix milquta bit-tnaqqis ta' grad jew tnejn ikkontemplat fl-Artikolu 37. Metal-massimu tal-piena applikabbli, u li l-Qorti jkollha l-hsieb li tapplika, ghal diversi reati hu ta' hamsa u ghoxrin lira ammenda ghal kull reat, ebda wiehed mill-paragrafi (b), (d) u (f) ta' l-artikolu 17 tal-Kodici Kriminali ma japplika, u ghalhekk il-piena ta' hamsa u ghoxrin lira ghal kull wiehed mir-reati trid tigi applikata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info