Reference: Volume 78 (1994), Part No. 5, Section 2, Page 313

Judgement Details


Date
25/07/1994
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMEN TABONE REALE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 338 (JJ) TAL-KODICI KRIMINALI - LIBERAZZJONI TAHT KONDIZZJONI - NUQQAS TA' INDIKAZZJONI TA' L-ARTIKOLI TAL-LIGI - ORDNI TAL-QORTI - RAGUNI XIERQA - SENTENZA
Summary
In-nuqqas ta' wiehed mir-rekwiziti msemmija fl-artikolu 382 tal-Kodici Kriminali jammonta gal nuqqasta' formalita' sostanzjali fis-sens tas-subartikolu (3) ta' l-artikolu 428 ta' l-imsemmi kodici. Qabel ma taghmel ordni ghal-liberazzjoni taht kundizzjoni, il-Qorti ghandha tfisser lill-hati bi kliem car illi jekk jaghmel reat iehor matul il-perijodu ta' liberazzjoni taht kondizzjoni ikun jista' jigi kkundannat ghar-reat originali. Biex provvediment jammonta ghal "ordni" ta' Qorti ma hemmx ghalfejn li dak l-istess provvediment ikun precedut bil-verb "tordna". Meta l-Qorti tipprovdi dwar il-kustodja tat-tfal u taghti d-dritt lil xi parti jew ohra ghal access ghal dawk it-tfal, dak id-drittu l-obbligu, korrispondenti ta' min ikollu l-kustodja tat-tfal li jaghti access lill-parti l-ohra, isibu l-origini taghhom f'dak il-provvediment li huwa, min-natura tieghu, ordni ta' dik il-Qorti. biex tara jekk kienx hemm raguni xierqa ghala persuna tkun irrifjutat li taghti access ordnat minn Qorti, il-Qorti trid twiezen l-interessi kollha inkluz l-interess li l-ordnijiet ta' Qorti jigu obdutiu mhux injorati fuq il kwaljsiasi pretest.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info