Reference: Volume 78 (1994), Part No. 4, Section , Page 159

Judgement Details


Date
18/03/1994
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MANCHE` ALBERT
Parties
PAUL AGIUS FIL-KWALITA` TIEGHU TA` MANAGING DIRECTOR TA` PTM INTERNATIONAL LIMITED, GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TA` L-ISTESS SOCJETA` vs ANDREW SULLIVAN, CLAUDE MUSCAT U STANLEY SULLIVAN, FIL-KWALITA` TAGHHOM BHALA DIRETTURI TA` MEDROP LIMITED, GHAN-NOM, FL-INTERESS U IN RAPPREZENTANZA TA` L-ISTESS SOCJETA`
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AGENT TA` L-IVVJAGAR - ART. 1002 TAL-KODICI CIVILI - ASSUNZJONI TA` RESPONSABBILITA` - INTERPRETAZZJONI - OBBLIGAZZJONI - PRICIPAL ESTERU
Summary
L-attur agixxa sabiex jirkupra kreditu. Il-Qorti sabet illi s-socjeta` konvenuta kienet assumiet responsabilita` hija stess ghal-pagament u cahdet ghalhekk l-eccezzjoni illi l-obbligazzjoni kienet giet iffirmata ghan-nom ta` principal esteru. Meta konvenzjoni tkun cara ma hemmx lok ghal interpretazzjoni u dan a tenur ta` dak li jiddisponi l-artikolu 1002 tal-Kodici Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info