Reference: Volume 78 (1994), Part No. 5, Section 2, Page 230

Judgement Details


Date
05/05/1994
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs CHARLES CHIRCOP
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 40(J) TAL-KAP. 10 - CITAZZJONI - INGOMBRU - NATURA U SKOP TAC-CITAZZJONI
Summary
L-emendi introdotti fl-1911 fl-artikolu 360 tal-Kodici Kriminali ma jnaqqsu xejn mill-principju, ormaj stabbilit u akkolt fil-gurisprudenza, li c-citazzjoni mhix il-bazi ta' l-akkuza, fil-kawzi quddiem il-Qrati tal-Magistrati ghax l-akkuza proprjament tingieb meta tinqara fil-Qorti, fil-prezenza ta'l-imputat. Biex ikun hemm ir-reat ravvizat fl-artikolu 40(j) tal-Kap. 10, l-ingombru jrid ikun bixkiel, b'inkomdu, bi hsara jew b'periklu tan-nies. Pero' hu bizzejjed li dana x-xkiel, inkomdu, hsara jew periklu jkunu potenzjali u m'hemmx bzonn li jkun attwali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info