Reference: Volume 78 (1994), Part No. 3, Section , Page 15

Judgement Details


Date
31/01/1994
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
FRANCIS VELLA vs JAMES C. MICALLEF U B'DIGRIET TA' L-4 TA' SETTEMBRU, 1992, IL-QORTI ORDNAT IL-KJAMANT FIL-KAWZA TA' CHARLES CUTAJAR U NATALINO DEBONO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GHELUQ TA' KARREGGJATA - INCIDENT STRADALI - NUQQAS TA' AVVIZ - XOGHOL TA' TRINEK
Summary
L-incident kien ikkawzat biss bhala rizultat dirett tan-nuqqas ta' senjalazzjoni adegwata lis-sewwieqa minn min kien responsabbli tad-direzzjoni tat-traffiku minhabba x-xoghol li kien qed isir. Hu infatti konklussivament ipprovat illi waqt li d-devjazzjoni tat-traffiku mid-direzzjoni mnejn kien gejl-attur kienet sewwa senjalata, ma kien hemm assolutament l-ebda sinjal jew indikazzjoni lit-traffiku gej mid-direzzjoni opposta, tal-konvenut, ta' tali devjazzjoni. Il-kawza immedjata u prossima ta' l-incident tirrizulta li kienet il-mankanza gravi li jitqeghdu sinjali cari, adegwati u f'distanzali taghti opportunita' lis-sewwieqa li jirreagixxu, lit-traffiku gej mid-direzzjoni mnejn kien gejil-konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info