Reference: Volume 78 (1994), Part No. 4, Section , Page 137

Judgement Details


Date
11/03/1994
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MANCHE` ALBERT
Parties
PERIT JOSEPH MALLIA A & CE vs JOHN MALLIA, NAZZARENO ZAMMIT U SALVATORE BORG BHALA DIRETTURI TAS-SOCJETAJIET "PYRAMID COMPANY LIMITED" U "PYRAMID CONSTRUCTION COMPANY LIMITED" IN RAPPRESENTANZA TA` L-ISTESS SOCJETAJIET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PERIKLU - XOGHLIJIET RIMEDJALI
Summary
L-atturi biex il-Qorti tikkundanna lill-kovnenuti sabiex jaghmlu xoghlijiet rimedjali fuq allegat xoghol ta` skavi likienu ta` periklu. Il-Qorti laqghet l-eccezzjoni preliminari tas-socjeta` konvenuta li ma kellha ebda rapport guridiku ma` l-attur u ma kellha ebda proprjeta` adjacenti ma` dik ta` l-attur u ghalhekk illiberatha mill-osservanza tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info