Reference: Volume 75 (1991), Part No. 5, Section 2, Page 877

Judgement Details


Date
14/08/1991
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs L-ONOREVOLI LAWRENCE SIVE LORRY SANT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INAPPELLABILITA' - PRESKRIZZJONI TA' L-AZZJONI KRIMINALI - QORTI TAL-MAGISTRATI BHALA QORTI ISTRUTTORJA
Summary
Meta tinghalaq il-kumpilazzjoni, l-Qorti Istruttorja ghandha skond il-ligi tipprocedi b'wiehed mis-segwenti tlett modi: 1) tiddecidi li hemm ragunijiet bizzejjed biex l-imputat jitqieghed taht att ta' akkuza, u tibghat lill-imputat biex jitqieghed taht dak l-att ta' akkuza quddiem il-Qorti Kriminali; 2) tiddecidi li ma hemmx ragunijiet bizzejjed biex l-imputat jitqieghed taht att ta' akkuza u tordna l-liberazzjoni tieghu; 3) jekk ikun jidhrilha li r-reat mhux ta' kompetenza tal-Qorti Kriminali, izda ta' kompetenza tal-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali, il-Qorti li tkun mexxiet il-kumpilazzjoni ghandha taghti s-sentenza fuq ir-reat.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info