Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 2, Page 614

Judgement Details


Date
03/12/1991
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
WALTER CAMILLERI ET NOE vs GODWIN ABELA ET NOE - JOSEPH HILI ET NOE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - MERKANZIJA NIEQSA U RESPONSABILITA' GHAL TALI NUQQAS - ONERU TA' PROVA WARA TGHABBIJA SKOND IL-BILL OF LADING - PROVA MAGHMULA MINN TALLY SHEET
Summary
Kawza fuq mertu prettament fattwali dwar meta gew riskontrati nuqqasijiet fil-merkanzija. Irrizultafil-konkluzjonijiet tal-Qorti tal-kummerc illi mill-atti tali nuqqasijiet sfaw meta l-merkanzija kienet taht il-kustodja tal-konvenut Abela et noe u konsegwentement kien responsabbli ghalih. Tally maghmula minn Tally Clerk awtorizzat skond il-ligi hija prova tal-kontenut taghha sakemm din tigi attakkata b'success bi prova kontrarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info