Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 2, Page 583

Judgement Details


Date
13/11/1991
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
RAYMOND SULTANA vs WALTER CAMILLERI NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMALGAMAZZJONI TA' SOCJETAJIET KUMMERCJALI - ASSIKURAZZJONI - ASSUNZJONI TA' DRITTIJIET U RESPONSABILITAJIET IN KONSEGWENZA TA' AMALGAMAZZJONI - ILLEGITTIMITA' TA' PERSUNA - ORDINANZA DWAR L-ASSIGURAZZJONI TA' VETTURI TAL-MUTUR GHAR-RISKJI TA' TERZI PERSUNI
Summary
L-Attur ottjena sentenza f'kawza ohra ghal danni sofferti f'incident awtomobilistiku kontra konvenutpersuna assikurata ma' socjeta' kummercjali assikuratrici li sussegwentement giet amalgamata ma' uassorbita f'socjeta' kummercjali assikuratrici ohra u socjeta' konvenuta f'din il-kawza. L-attur peress illi baqa' ma thallasx ghad-danni fittex lis-socjeta' assikuratrici illi assorbiet id-ditta assikuratrici tal-konvenut. L-ewwel Qorti cahdet l-eccezzjoni ta' l-illegittimita' tal-persuna mharrkau irriteniet illi s-socjeta' li assorbiet, assumiet l-obbligi tas-socjeta' assikuratrici tal-persunau ikkundannata li taghmel tajjeb ghad-danni ta' l-attur u kienet obligata tirrisarcixxi d-danni sofferti mill-attur. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza tal-Qorti tal-Kummerc in kwantu dincahdet l-eccezzjoni ta' l-illegittimita' tal-persuna, izda irrimettiet l-atti quddiem l-ewwel Qortighall-kontinwazzjoni tas-smiegh fuq l-eccezzjonijiet l-ohra tal-konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info