Reference: Volume 75 (1991), Part No. 4, Section , Page 803

Judgement Details


Date
03/10/1991
Court
OF COMMERCE
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
AV. DOTT HENRY MAMO vs JOSEPH ZAMMIT NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FIRMA TA' DIRETTUR WIEHED - HTIEGA O MENO TA' FIREM TA' ZEWG DIRETTUR SKOND L-"ARTICLES OF ASSOCIATION" - KAMBJALI - RATIFIKATA TA' OBBLIGAZZJONI
Summary
Ghalkemm l-iffirmar tal-kambjali mertu tal-kawza kien imur kontra l-"articles of association" tas-socjeta' konvenuta b'danakollu z-zewg diretturi kienu accettaw il-validita' tal-kambjali u accettawhomghan-nom tas-socjeta'. Ratifika ta' obbligazzjoni tista' ssir tacitament bl-esekuzzjoni volontarjataghha jew b'xi att iehor li juri l-intenzjoni li jinghata effett ghall-obbligazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info