Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 2, Page 563

Judgement Details


Date
25/03/1991
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
FRANK SAMMUT NOE. vs MICHAEL FENECH NOE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIGRIET INTERLOKUTORJU - DIGRIET LI JAKKORDA ZMIEN GHAN-NOTA TA' L-ECCEZZJONIJIET - ECCEZZJONI TA' NULLITA' - HTIEGA O MENO LI L-KONVENUT JIDHER PERSONALMENT - KONTUMACJA - PROCEDIMENT SOMMARJU SPECJALI - SENTENZA
Summary
L-Ewwel Qorti cahdet l-ewwel eccezzjoni preliminari tal-atturi nomine ghall-kontro-talba tal-konvenut nomine, ghall-isfilz tan-nota ta' l-eccezzjonijiet u tal-kontro-talba tal-konvenut nomine. Din hisentenza u mhux digriet interlokutorju. Is-sentenzi definittivi huma dawk li jiddecidu u jaqtghu definittivament il-mertu tad-domandi proposti fil-gudizzju, u dawk li jilliberaw lill-konvenut mill-osservanza tal-gudizzju. Digriet interlokutorju ghandu l-karatteristika li ma jiffumax gudikat ghall-Qorti li tkun ipprofferietu billi tkun tista' tirrevokah "contrario imperio". Kull eccezzjoni dwarnullita' ta' atti ghandha tigi deciza b'kap separat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info