Referenza: Volum 75 (1991), Parti Nru. 3, Taqsima 2, Paġna 724

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/07/1991
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
DEPASQUALE FRANCO
Partijiet
A vs B
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
L-attur ibbaza d-domanda tieghu biex iz-zwieg mal-konvenuta jigi dikjarat null fuq iz-zewg kawzalijiet: wahda l-impotenza ta' l-istess attur, u l-ohra li l-kunsens inkiseb b'qerq dwar kwalita' tal-parti l-ohra li fixxklet iz-zwieg. Irrizulta li l-attur kellu "sperm count" baxx b'mod li ghalkemm il-partijiet kien ikollhom x'jaqsmu intimament sesswalment ghal zmien twil il-konvenuta ma setetx tohrog incinta. L-attur kien ibaghti minn sterilita' pero' mhux minn impotenza u ghaldaqstant iz-zwieg ma jistax jigi meqjuz bhala incvalidu taht l-art. 19(1)(e) tal-Att XXXVII. (tal-1975). Irid jigi kunsidrat jekk jistax jinghad li l-kunsens tal-kovenuta inghata kif provvdut fis-subincis 1 (c) tal-istess Att. Il-Qorti taqbel illi fil-kaz in ezami l-frodi jmiss aktar lill-konvenuta illi ma kellhiexintenzjoni vera u proprja kif trid il-ligi ghaz-zwieg u cjoe' l-intenzjoni primarja taghha ghaz-zwieg kien illi jkollha t-tfal. Ghaldaqstant iz-zwieg kontendenti huwa null u bla effett a tenur tal-art. 19 (1)(c) ta' l-att taz-Zwieg.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni